Over Salto

Na ruim ruim 20 jaar ervaring binnen het snijvlak van Finance, HR en Payroll, zowel op uitvoerend als managementniveau verbazen wij ons nog steeds over het feit dat loonkosten als een van de grootste  (zo niet de grootste) kostenpost binnen organisaties zo weinig aandacht krijgt. Medewerkers die zich met deze materie bezighouden zijn vaak van een bedroevend niveau, de verschillende afdelingen begrijpen elkaars taal niet; Finance praat in cijfers en HR in letters en het toezicht vanuit de accountancy faalt. Dit kan zo niet langer! Het wordt tijd dat de post loonkosten serieus genomen gaat worden in Nederland. En als we wat doen; dan doen we het goed. Door de loonkosten integraal te beheersen gaan we minimaal 10% van de loonkosten besparen. Hoe? We leggen het u graag uit in een persoonlijk gesprek. 

Twitter
© Salto BV 2024 | DisclaimerPrivacy